Poslanie Kyäni

Poslaním Kyäni je priniesť nádej- prísľub lepšieho života- skrz wellness a príležitosť obchodu.

Čo to znamená? Znamená to, že Kyäni zlepšuje život mnohými spôsobmi. Od našich wellness produktov, ktoré kombinujú to najlepšie, čo príroda a veda ponúka, po obchodnú príležitosť, ktorá každému umožňuje byť parnerom s vysoko úspešnými zakladateľmi s nástrojmi pre úspech, Kyäni je pripravená pomôcť každému uvedomiť si ich wellness a finančné ciele.

Fleuresse Night Crème

Prinášanie Nádeje

Príliš veľa ľudí na svete sa ocitlo v pozícii bezmocnosti. Viac milónom ľudí chýbajú základné životné potreby. Kyäni sa zaväzuje robiť rozdiel všade, kde môžeme. Prostredníctvom programov ako Kyäni Caring Hands a Potato Pak, obchodní partneri a zákazníci už pomáhajú životom po celom svete.

Fleuress Night Crème

Skzr Wellness

Spoločnosť Kyäni bola založená na ideáli prinášania zdravia čo najväčšiemu počtu ľudí na toľkých miestach, ako je to len možné. Začalo to s rozvojom trojuholníka Wellness, ktorý podporoval a zlepšoval pohodu každého človeka prostredníctvom prírodných výživových doplnkov. Neskôr bol tento cieľ rozšírený tak, aby zahŕňal produktovú radu Fleuresse Systém Starostlivosti o Pleť, ktorá podporuje wellness zvonka do vnútra.

Fleuress Night Crème

Skrz Možnosť Obchodu

Ešte lepšie ako poskytovať životne potrebné veci ľuďom, je umožniť im zarobiť si extra peniaze, ktoré im môžu pomôcť dosiahnuť ich finančné ciele. Podporovaný lídrami s generáciami obchodných úspechov, obchodná príležitosť Kyäni je jedinečná v odvetví sieťového marketingu a ponúka rôzne výplaty a bonusy a všetky nástroje potrebné na vybudovanie úspešného podnikania.